تعرفه قیمت

-کلیه ترافیک ها بر اساس حجم داخلی نوشته شده است.-
-میزان ترافیک قابل استفاده بین الملل نصف ترافیک داخلی سرویس ها می باشد.
-
منظور از استفاده منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است
-
سرعت سرویس ها پس از رسیدن به آستانه منصفانه، به سرعت مندرج در مصوبه ۲۶۶سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند، اما مشتریان می توانند با خرید بسته های ترافیک اضافه که در جدول مربوطه قابل مشاهده است به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند
-
مالیات ارزش افزوده به تمامی مبالغ فوق افزوده می شود
-
سرعت بسته های فوق مطابق سرعت گفته شده در جدول بالا می باشد، حال آن که آراکس، سرعت هریک از سرویس ها را برای ۹۵درصد اوقات تنظیم می کند.
- کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه وتایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط سازمان صورت گیردقیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت
-
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱جلسه ۲۳۷کمیسیون تنظیم مقررات ) ۱۲۰۰۰تومان است که به قیمت های فوق افزوده می شود
-
خدمات ارائه شده به مشترکین، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه ۱۷۷کمیسیون تنظیم مقررات مشمول توافق نامه سطح خمات یاSLA خدمات ارتباطات داده می شود
-
در سرویس های فوق، انتقال آستانه مصرف از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر نبوده، مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید که به مدت ۱سال قابلیت انتقال به دوره های بعد را دارد
-
با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعت (سرعت دانلود)بر اساس کیلو بیت بر ثانیه نمایش داده می شود برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلو بایت بر ثانیه سرویس را به ۸تقسیم می کنیم
-
گفتنی است، قیمت ترافیک داخلی(وب ‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) وترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود
.

 

521612

سرویس 20مگابیت 12ماهه 420 گیگابایت داخلی معادل 210 گیگابایت بین الملل.

4510000

سرویس  20 مگ 2706ماهه گیگ داخلی معادل 135 گیگ بین الملل

2940000

سرویس 20مگابیت 3ماهه 170 گیگابایت داخلی معادل 85 گیگابایت بین الملل.

1750000

سرویس 20مگابیت 1ماهه 170 گیگابایت داخلی معادل 85 گیگابایت بین الملل.

1250000

520761

سرویس 50مگابیت 3ماهه 480گیگ ترافیک داخلی معادل 240گیگ بین الملل

3540000

سرویس 50 مگابیت 1ماهه 250گیگ ترافیک داخلی معادل 125گیگ بین الملل

1850000

سرویس 50 مگابیت 1ماهه 680گیگ ترافیک داخلی معادل 340گیگ بین الملل

4280000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 2000گیگ ترافیک داخلی معادل 1000گیگ بین الملل

17760000

521624

سرویس50 مگابیت 12ماهه 4096 گیگابایت داخلی معادل 2048 گیگابایت بین الملل

26000000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 2100 گیگابایت داخلی معادل 1050 گیگابایت بین الملل

15100000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 820 گیگابایت داخلی معادل 410 گیگابایت بین الملل

8119000

سرویس 50مگابیت 6ماهه 610 گیگابایت داخلی معادل 305 گیگابایت بین الملل

5800000

سرویس 50مگابیت 3ماهه 420 گیگابایت داخلی معادل 210 گیگابایت بین المل

3618990

سرویس 50مگابیت 1ماهه 210 گیگابایت داخلی معادل 105 گیگابایت بین الملل

1619000

 

حجم اضافه 6 گیگ داخلی معادل 3 گیگ بین الملل

۹۰,۰۰۰

 حجم اضافه10گیگ داخلی معادل 5 گیگ بین الملل

۱۳۴,۰۰۰

 حجم اضافه40گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل

۴۲۴,۰۰۰

 حجم اضافه60گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل

۶۰۴,۰۰۰

 حجم اضافه100گیگ داخلی معادل 50 گیگ بین الملل

870,000

 حجم اضافه200گیگ داخلی معادل 100 گیگ بین الملل

۱,۶۵۴,۰۰۰

 حجم اضافه400گیگ داخلی معادل 200 گیگ بین الملل

۳,۱۵۴,۰۰۰

 حجم اضافه1000گیگ داخلی معادل 500 گیگ بین الملل

۷,۶۵۴,۰۰۰

شماره ثبت سامانه 521634

کلیه قیمت ها ریال میباشد


 

519349

 

سرویس 12 مگابیت 150 گیگ 3 ماه-پژواک

1,821,000

سرویس 12 مگابیت 20 گیگ 1 ماه-پژواک

550,000

سرویس 12 مگابیت 200 گیگ 10 ماه-پژواک

3,160,000

سرویس 12 مگابیت 200 گیگ 2 ماه-پژواک

2,146,000

سرویس 12 مگابیت 270 گیگ 5 ماه-پژواک

3,155,000

سرویس 12 مگابیت 300 گیگ 10 ماه-پژواک

4,060,000

سرویس 12 مگابیت 300 گیگ 2 ماه-پژواک

3,046,000

سرویس 12 مگابیت 400 گیگ 3 ماه-پژواک

4,071,000

سرویس 12 مگابیت 50 گیگ 1 ماه-پژواک

930000

سرویس 12 مگابیت 50 گیگ 5 ماه-پژواک

930,000

سرویس 12 مگابیت 600 گیگ 10 ماه-پژواک

6,800,000

سرویس 12 مگابیت 600 گیگ 3 ماه-پژواک

5,871,000

سرویس 12 مگابیت 700 گیگ 5 ماه-پژواک

7,080,000

سرویس 12 مگابیت 80 گیگ 5 ماه-پژواک

1,450,000

سرویس 12 مگابیت 90 گیگ 3 ماه-پژواک

1,302,000

سرویس 12 مگابیت 95 گیگ 10 ماه-پژواک

2,210,000

سرویس 12مگابیت 10ماهه 1000گیگ-پژواک

10,360,000

سرویس 12مگابیت 1ماهه 150گیگ-پژواک

1,750,000

سرویس 12مگابیت 5ماهه 500گیگ-پژواک

5,600,000

سرویس 12 مگابیت 90 گیگ 3 ماه-پژواک

1,302,000

سرویس 12 مگابیت 95 گیگ 10 ماه-پژواک

2,210,000

سرویس 12مگابیت 10ماهه 1000گیگ-پژواک

10,360,000

سرویس 12مگابیت 1ماهه 150گیگ-پژواک

1,750,000

سرویس 12مگابیت 5ماهه 500گیگ-پژواک

5,600,000

سرویس 12 مگابیت 115 گیگ 5 ماه-پژواک

1,760,000

سرویس 1مگابیت  1200گیگ  6ماهه-پژواک

13,401,000

کلیه قیمت ها ریال میباشد

 

   

کد سازمان

نام

قیمت

522588

سرویس 4 تا 6مگابیت تجاری 3ماه 600گیگ بین الملل معادل 1200گیگ داخلی

9,660,000

سرویس 12مگابیت تجاری 1ماه 700گیگ بین الملل معادل 1400گیگ داخلی

9,500,000

سرویس 10مگابیت تجاری 1ماه 500گیگ بین الملل معادل 1000گیگ داخلی

7,300,000

سرویس 8مگابیت تجاری 3ماه 800گیگ بین الملل معادل 1600گیگ داخلی

12,000,000

سرویس 8مگابیت تجاری 1ماه 300گیگ بین الملل معادل 600گیگ داخلی

4,800,000

522591

سرویس4 تا 6مگابیت تجاری 1ماه 200گیگ بین الملل معادل 400گیگ داخلی

3300000

سرویس 1مگابیت 3ماهه 500گیگابایت بین الملل معادل 1000گیگ داخلی

4758000

سرویس 1مگابیت 1ماهه 150گیگابایت بین الملل معادل 300گیگ داخلی

1,650,000

سرویس 512کیلوبیت 3ماهه 200گیگابایت بین الملل معادل 400گیگ داخلی

2,100,000

سرویس 512کیلوبیت 1ماهه 80گیگابایت بین الملل معادل 160گیگ داخلی

860,000

522592

سرویس 16مگابیت 1ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

600,000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 70گیگابایت بین الملل معادل 140گیگ داخلی

1,800,000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 100گیگابایت بین الملل معادل 200گیگ داخلی

2,800,002

سرویس 16مگابیت 12ماهه 150گیگابایت بین الملل معادل 300گیگ داخلی

4,392,000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 80گیگابایت بین الملل معادل 160گیگ داخلی

2,700,000

522593

سرویس 8مگابیت 6ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2,300,004

سرویس 8مگابیت 3ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1,500,000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 30گیگابایت بین الملل معادل 60گیگ داخلی

490,000

سرویس 4مگابیت 12ماهه 70گیگابایت بین الملل معادل 140گیگ داخلی

2,400,000

سرویس 4مگابیت 6ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1,700,004

522594

سرویس 4مگابیت 3ماهه 45گیگابایت بین الملل معادل 90گیگ داخلی

1,299,000

سرویس 4مگابیت 1ماهه 20گیگابایت بین الملل معادل 40گیگ داخلی

353,000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2,100,000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 39گیگابایت بین الملل معادل 78گیگ داخلی

1,350,000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 35گیگابایت بین الملل معادل 70گیگ داخلی

900,000

523531

سرویس 2مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 150گیگ بین الملل معادل 300گیگ داخلی

1,600,000

سرویس 2مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 450گیگ بین الملل معادل 900گیگ داخلی

4,344,000

سرویس 2مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 900گیگ بین الملل معادل 1800گیگ داخلی

8,610,000

سرویس 2مگابیت تجاری 12ماه حداقل تبادل 1020گیگ بین الملل معادل 2040گیگ داخلی

15,996,000

523530

سرویس 1مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 90گیگ بین الملل معادل 180گیگ داخلی

956,400

سرویس 1مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 135گیگ بین الملل معادل 270گیگ داخلی

2,448,000

سرویس 1مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 270گیگ بین الملل معادل 540گیگ داخلی

4,740,000

سرویس 1مگابیت تجاری 12ماه حداقل تبادل 510گیگ بین الملل معادل 1020گیگ داخلی

8,712,000

523566

سرویس 4مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 900گیگ بین الملل معادل 1800گیگ داخلی

14,100,000

سرویس 4مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 450گیگ بین الملل معادل 900گیگ داخلی

6,972,000

سرویس 4مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 150گیگ بین الملل معادل 300گیگ داخلی-هرمزگان + 5 درصد هدیه

2,500,000

قیمت ها برحسب ریال میباشد


 

522907

522865

522821

سرویس 4مگابیت یکماهه 40گیگ داخلی معادل 20گیگ بین الملل -اوز

500,000

سرویس 4مگابیت یکماهه 120گیگ داخلی معادل 60گیگ بین الملل -اوز

900,000

سرویس 4مگابیت سه ماهه 240گیگ معادل 120گیگ بین الملل -اوز

1,590,000

سرویس 8مگابیت یکماهه 80گیگ معادل 40گیگ بین الملل -اوز

2,146,000

سرویس 8مگابیت یکماهه 120گیگ معادل 60گیگ بین الملل -اوز

1,200,000

سرویس 8مگابیت سه ماهه 402گیگ معادل 201گیگ بین الملل -اوز

2,400,000

سرویس 8مگابیت شش ماهه 600گیگ معادل 300گیگ بین الملل -اوز

 3,600,000

سرویس 12مگابیت یکماهه 200گیگ معادل 100گیگ بین الملل -اوز

1,600,000

سرویس 12مگابیت سه ماهه 420گیگ معادل 210گیگ بین الملل -اوز

3,300,000

سرویس 12مگابیت یکسال 204گیگ معادل 102گیگ بین الملل -اوز

3,200,000

سرویس16مگابیت یکماهه 80گیگ معادل 40گیگ بین الملل -اوز

950,000

سرویس 16مگابیت یک ماهه 160گیگ معادل 80گیگ بین الملل -اوز

1,550,000

سرویس 16مگابیت سه ماهه 320گیگ معادل 160گیگ بین الملل -اوز

3,000,000

                                                                          کلیه قیمتها برحسب ریال میباشد          
 

 

525048

سرویس 20 تا ۵۰مگ  یک ماهه 4گیگ بین الملل برابر 8گیگ داخلی

       300,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ یک ماهه 12گیگ بین الملل برابر 24گیگ داخلی

       484,000

یسرویس 20 تا ۵۰مگ یک ماهه 24گیگ بین الملل برابر 48گیگ داخلی

       698,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 3ماهه 12گیگ بین الملل برابر 24گیگ داخلی

       876,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 3ماهه 27 گیگ بین الملل برابر 54 گیگ داخلی

    1,161,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 3ماهه 48 گیگ بین الملل برابر 96 گیگ داخلی

    1,503,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 3ماهه 81 گیگ بین الملل برابر 162 گیگ داخلی

    1,998,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 4ماهه 8 گیگ بین الملل برابر 16 گیگ داخلی

       990,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 4ماهه 44 گیگ بین الملل برابر 88 گیگ داخلی

    1,654,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 4ماهه 100 گیگ بین الملل برابر 200 گیگ داخلی

    2,494,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 6ماهه 36 گیگ بین الملل برابر 72 گیگ داخلی

    1,882,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 6ماهه 114 گیگ بین الملل برابر 228 گیگ داخلی

    3,139,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 6ماهه 192 گیگ بین الملل برابر 384 گیگ داخلی

    4,264,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 12ماهه 72 گیگ بین الملل برابر 144 گیگ داخلی

    3,790,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 12ماهه 420 گیگ بین الملل برابر 840 گیگ داخلی

    9,049,000

سرویس 20 تا ۵۰مگ 12ماهه 816 گیگ بین الملل برابر 1632 گیگ داخلی

  14,824,000

 

 

حجم اضافه 6گیگ داخلی معادل 3گیگ بین الملل

         90,000

 حجم اضافه20گیگ داخلی معادل 10گیگ بین الملل

       244,000

 حجم اضافه58گیگ داخلی معادل 29گیگ بین الملل

       586,000

 حجم اضافه112گیگ داخلی معادل 56گیگ بین الملل

       994,000

 حجم اضافه122گیگ داخلی معادل 244گیگ بین الملل

    1,984,000

 حجم اضافه400گیگ داخلی معادل 200گیگ بین الملل

    3,154,000

525072کد رهگیری