تعرفه قیمت

 سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

1024

20

1

220000

1024

50

3

750000

1024

80

6

1200000

1024

100

12

1900000

 سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

2048

30

1

250000

2048

70

3

900000

2048

80

6

1350000

2048

120

12

2100000

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

4096

40

1

300000

4096

90

3

1300000

4096

100

6

1700000

4096

140

12

2400000

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

2048

10

1

220000

2048

30

1

430000

2048

90

1

930000

2048

30

3

550000

2048

45

3

780000

2048

90

3

1150000

2048

30

6

750000

2048

60

6

1200000

2048

150*

6

1700000

2048

60

12

1470000

2048

120*

12

2090000

2048

360*

12

3600000

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

4096

10

1

270000

4096

30

1

480000

4096

90

1

970000

4096

30

3

650000

4096

45

3

850000

4096

90

3

1330000

4096

30

6

850000

4096

60

6

1400000

4069

150*

6

2000000

4096

60

12

1700000

4096

120*

12

2200000

4096

360*

12

4100000

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

6144

2

6

900000

6144

2

12

1680000

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

8192

10

1

270000

8192

30

1

530000

8192

90

1

1000000

8192

30

3

750000

8192

45

3

950000

8192

90

3

1400000

8192

30

6

950000

8192

60

6

1650000

8192

150*

6

2400000

8192

60

12

1900000

8192

120*

12

2700000

8192

360*

12

4700000

 

 

سرعت(Kbps)

حجم(GB)

دوره (ماه)

قیمت (ریال)

16384

10

1

290000

16384

30

1

530000

16384

90

1

1030000

16384

30

3

850000

16384

45

3

1050000

16384

90

3

1450000

16384

30

6

1050000

16384

60

6

1750000

16384

150*

6

2530000

16384

60

12

2200000

16384

120*

12

3000000

16384

360*

12

5200000

 

دو

چهار

هشت

ده

بیست

سی

چهل

شصت

صدو چهل

دویست

سیصد

چهارصد

۳۰,۰۰۰

6۰,۰۰۰

105,۰۰۰

134,۰۰۰

244,۰۰۰

334,۰۰۰

424,۰۰۰

525,۰۰۰

945,۰۰۰

1,200,۰۰۰

1,725,۰۰۰

2,220,۰۰۰

سرعت حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال)
512 30 یک ساله 1,000,000
512 24 شش ماهه 600,000
512 6 سه ماهه 200,000
512 4 یک ماهه 120,000
512 10 یک ماهه 200,000
512 5 12 ماهه 250,000
       
1MB 5 12 ماهه 90,000
1MB 5 1 ماهه ES12 140,000
1MB 5 1 ماهه 180,000
1MB 8 1 ماهه 420,000
1MB 12 3 ماهه 516,000
1MB 5 12 ماهه 100,000
1MB 100 1 ماهه 1,010,000
1MB 50 1 ماهه 560,000
1MB 16 6 ماهه 832,000
1MB 24 6 ماهه 1,000,000
1MB 32 12 ماهه 1,640,000
1MB 60 12 ماهه 2,130,000
1MB 25 1 ماهه 325,000
1MB 75 1 ماهه 785,400
1MB 30 1 ماهه 380,000
1MB 10 1 ماهه 350,000
1MB 30 1 ماهه 680,000
2MB 4 1 ماهه 200,000
2MB 8 3 ماهه 480,000
2MB 12 3 ماهه 480,000
2MB 16 6 ماهه 952,000
2MB 4 1 ماهه 200,000
2MB 24 6 ماهه 1,120,000
2MB 32 12 ماهه 1,880,000
2MB 60 12 ماهه 2,374,000
2MB 10 3 ماهه ویژه نمایندگان 200,000
3MB 4 1 ماهه 230,000
3MB 8 3 ماهه 570,000
3MB 12 3 ماهه 666,000
3MB 16 6 ماهه 1,132,000
3MB 24 6 ماهه 1,300,000
3MB 32 12 ماهه 2,240,000
3MB 60 12 ماهه 2,734,000
4MB 130 1 ساله 1,478,400
4MB 4 1 ماهه 460,000
4MB 8 6 ماهه 660,000
4MB 12 3 ماهه 756,000
4MB 16 6 ماهه 1,312,000
4MB 24 6 ماهه 1,480,000
4MB 32 12 ماهه 2,600,000
4MB 6 12 ماهه 3,094,000
5MB 4 1 ماهه 270,000
5MB 8 3 ماهه 690,000
5MB 12 3 ماهه 786,000
5MB 16 6 ماهه 1,372,000
5MB 24 6 ماهه 1,540,000
5MB 32 12 ماهه 2,720,000
5MB 60 12 ماهه 3,214,000
6MB 4 1 ماهه 280,000
6MB 8 3 ماهه 720,000
6MB 12 3 ماهه 816,000
6MB 16 6 ماهه 1,432,000
6MB 24 6 ماهه 1,600,000
6MB 32 12 ماهه 2,840,000
6MB 60 12 ماهه 3,334,000
8MB 4 1 ماهه 300,000
8MB 8 3 ماهه 780,000
8MB 12 3 ماهه 876,000
8MB 16 6 ماهه 1,552,000
8MB 24 6 ماهه 1,720,000
8MB 32 12 ماهه 3,080,000
8MB 60 12 ماهه 3,000,000
8MB 10 12 ماهه 2,460,000
       
50GB ترافیک ویژه ----- 542,400

-کلیه ترافیک ها بر اساس حجم داخلی نوشته شده است.
-به کلیه سرویس ها 5% ترافیک هدیه تعلق میگیرد.
-میزان ترافیک قابل استفاده بین الملل نصف ترافیک داخلی سرویس ها می باشد.
-
منظور از استفاده منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است
-
سرعت سرویس ها پس از رسیدن به آستانه منصفانه، به سرعت مندرج در مصوبه ۲۶۶سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند، اما مشتریان می توانند با خرید بسته های ترافیک اضافه که در جدول مربوطه قابل مشاهده است به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند
-
مالیات ارزش افزوده به تمامی مبالغ فوق افزوده می شود
-
سرعت بسته های فوق مطابق سرعت گفته شده در جدول بالا می باشد، حال آن که آراکس، سرعت هریک از سرویس ها را برای ۹۵درصد اوقات تنظیم می کند
-
هزینه نصب و راه اندازی این سرویس ها مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات ۱۵۰۰۰تومان می باشد
-
کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه وتایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط سازمان صورت گیردقیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت
-
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱جلسه ۲۳۷کمیسیون تنظیم مقررات ) ۱۲۰۰۰تومان است که به قیمت های فوق افزوده می شود
-
خدمات ارائه شده به مشترکین، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه ۱۷۷کمیسیون تنظیم مقررات مشمول توافق نامه سطح خمات یاSLA خدمات ارتباطات داده می شود
-
در سرویس های فوق، انتقال آستانه مصرف از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر نبوده، مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید که به مدت ۱سال قابلیت انتقال به دوره های بعد را دارد
-
با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعت (سرعت دانلود)بر اساس کیلو بیت بر ثانیه نمایش داده می شود برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلو بایت بر ثانیه سرویس را به ۸تقسیم می کنیم
-
گفتنی است، قیمت ترافیک داخلی(وب ‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) وترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود.