تعرفه قیمت

-کلیه ترافیک ها بر اساس حجم داخلی نوشته شده است.-
-میزان ترافیک قابل استفاده بین الملل نصف ترافیک داخلی سرویس ها می باشد.
-
منظور از استفاده منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است
-
سرعت سرویس ها پس از رسیدن به آستانه منصفانه، به سرعت مندرج در مصوبه ۲۶۶سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند، اما مشتریان می توانند با خرید بسته های ترافیک اضافه که در جدول مربوطه قابل مشاهده است به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند
-
مالیات ارزش افزوده به تمامی مبالغ فوق افزوده می شود
-
سرعت بسته های فوق مطابق سرعت گفته شده در جدول بالا می باشد، حال آن که آراکس، سرعت هریک از سرویس ها را برای ۹۵درصد اوقات تنظیم می کند.
- کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه وتایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط سازمان صورت گیردقیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت
-
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱جلسه ۲۳۷کمیسیون تنظیم مقررات ) ۱۲۰۰۰تومان است که به قیمت های فوق افزوده می شود
-
خدمات ارائه شده به مشترکین، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه ۱۷۷کمیسیون تنظیم مقررات مشمول توافق نامه سطح خمات یاSLA خدمات ارتباطات داده می شود
-
در سرویس های فوق، انتقال آستانه مصرف از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر نبوده، مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید که به مدت ۱سال قابلیت انتقال به دوره های بعد را دارد
-
با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعت (سرعت دانلود)بر اساس کیلو بیت بر ثانیه نمایش داده می شود برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلو بایت بر ثانیه سرویس را به ۸تقسیم می کنیم
-
گفتنی است، قیمت ترافیک داخلی(وب ‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) وترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود
.

کلیه قیمت ها برحسب ریال میباشد

521612

سرویس 20مگابیت 12ماهه 420 گیگابایت داخلی معادل 210 گیگابایت بین الملل.

4510000

سرویس  20 مگ 2706ماهه گیگ داخلی معادل 135 گیگ بین الملل

2940000

سرویس 20مگابیت 3ماهه 170 گیگابایت داخلی معادل 85 گیگابایت بین الملل.

1750000

سرویس 20مگابیت 1ماهه 170 گیگابایت داخلی معادل 85 گیگابایت بین الملل.

1250000

520761

سرویس 16مگابیت 3ماهه 480گیگ ترافیک داخلی معادل 240گیگ بین الملل

3540000

سرویس 50 مگابیت 1ماهه 250گیگ ترافیک داخلی معادل 125گیگ بین الملل

1850000

سرویس 50 مگابیت 1ماهه 680گیگ ترافیک داخلی معادل 340گیگ بین الملل

4280000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 2000گیگ ترافیک داخلی معادل 1000گیگ بین الملل

17760000

521624

سرویس50 مگابیت 12ماهه 4096 گیگابایت داخلی معادل 2048 گیگابایت بین الملل

26000000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 2100 گیگابایت داخلی معادل 1050 گیگابایت بین الملل

15100000

سرویس 50مگابیت 12ماهه 820 گیگابایت داخلی معادل 410 گیگابایت بین الملل

8119000

سرویس 50مگابیت 6ماهه 610 گیگابایت داخلی معادل 305 گیگابایت بین الملل

5800000

سرویس 50مگابیت 3ماهه 420 گیگابایت داخلی معادل 210 گیگابایت بین المل

3618990

سرویس 50مگابیت 1ماهه 210 گیگابایت داخلی معادل 105 گیگابایت بین الملل

1619000

522539

سرویس 16مگابیت 12ماه-51گیگ بین الملل

2058000

سرویس 16مگابیت-12ماه-90گیگ بین الملل

2414400

سرویس 16مگابیت 12ماه-127گیگ بین الملل

2,771,364

سرویس 16مگابیت 12ماه-219گیگ بین الملل

3,599,400

سرویس 16مگابیت 12ماه-441گیگ بین الملل

5,597,400

522541

سرویس 16مگابیت 12ماه-721گیگ  بین الملل

8,093,400

سرویس 16مگابیت 12ماه-800گیگ بین الملل

8,828,328

سرویس 128 یک ماهه 20 گیگ بین الملل

429000

سرویس 128 یک ماهه 30 گیگ بین الملل

539,000

 

 


 

 

حجم اضافه 6 گیگ داخلی معادل 3 گیگ بین الملل

۹۰,۰۰۰

 حجم اضافه10گیگ داخلی معادل 5 گیگ بین الملل

۱۳۴,۰۰۰

 حجم اضافه40گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل

۴۲۴,۰۰۰

 حجم اضافه60گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل

۶۰۴,۰۰۰

 حجم اضافه100گیگ داخلی معادل 50 گیگ بین الملل

870,000

 حجم اضافه200گیگ داخلی معادل 100 گیگ بین الملل

۱,۶۵۴,۰۰۰

 حجم اضافه400گیگ داخلی معادل 200 گیگ بین الملل

۳,۱۵۴,۰۰۰

 حجم اضافه1000گیگ داخلی معادل 500 گیگ بین الملل

۷,۶۵۴,۰۰۰

شماره ثبت سامانه 521634

کلیه قیمت ها ریال میباشد


 

519349

 

سرویس 12 مگابیت 150 گیگ 3 ماه-پژواک

1,821,000

سرویس 12 مگابیت 20 گیگ 1 ماه-پژواک

550,000

سرویس 12 مگابیت 200 گیگ 10 ماه-پژواک

3,160,000

سرویس 12 مگابیت 200 گیگ 2 ماه-پژواک

2,146,000

سرویس 12 مگابیت 270 گیگ 5 ماه-پژواک

3,155,000

سرویس 12 مگابیت 300 گیگ 10 ماه-پژواک

4,060,000

سرویس 12 مگابیت 300 گیگ 2 ماه-پژواک

3,046,000

سرویس 12 مگابیت 400 گیگ 3 ماه-پژواک

4,071,000

سرویس 12 مگابیت 50 گیگ 1 ماه-پژواک

930000

سرویس 12 مگابیت 50 گیگ 5 ماه-پژواک

930,000

سرویس 12 مگابیت 600 گیگ 10 ماه-پژواک

6,800,000

سرویس 12 مگابیت 600 گیگ 3 ماه-پژواک

5,871,000

سرویس 12 مگابیت 700 گیگ 5 ماه-پژواک

7,080,000

سرویس 12 مگابیت 80 گیگ 5 ماه-پژواک

1,450,000

سرویس 12 مگابیت 90 گیگ 3 ماه-پژواک

1,302,000

سرویس 12 مگابیت 95 گیگ 10 ماه-پژواک

2,210,000

سرویس 12مگابیت 10ماهه 1000گیگ-پژواک

10,360,000

سرویس 12مگابیت 1ماهه 150گیگ-پژواک

1,750,000

سرویس 12مگابیت 5ماهه 500گیگ-پژواک

5,600,000

سرویس 12 مگابیت 90 گیگ 3 ماه-پژواک

1,302,000

سرویس 12 مگابیت 95 گیگ 10 ماه-پژواک

2,210,000

سرویس 12مگابیت 10ماهه 1000گیگ-پژواک

10,360,000

سرویس 12مگابیت 1ماهه 150گیگ-پژواک

1,750,000

سرویس 12مگابیت 5ماهه 500گیگ-پژواک

5,600,000

سرویس 12 مگابیت 115 گیگ 5 ماه-پژواک

1,760,000

سرویس 1مگابیت  1200گیگ  6ماهه-پژواک 13,401,000

کلیه قیمت ها ریال میباشد

 

 

کد سازمان

نام

قیمت

522265

سرویس ۱۶مگابیت یک ماهه 95گیگ بین الملل معادل 190گیگ داخلی

690000

سرویس ۴مگابیت یک ماهه ۸۵گیگ بین الملل معادل ۱۷۰گیگ داخلی

400000

سرویس ۱۶مگابیت ۱۲ماهه 1020کیک بین الملل

7200000

سرویس ۸مگابیت ۱ماهه ۱۹۰گیگ داخلی معادل ۹۵گیگ بین الملل

500000

سرویس25مگابیت یک ماهه ۱۸۰گیگ بین الملل معادل ۳۶۰گیگ داخلی

1250000

522624

سرویس 16مگابیت 6ماهه 630 گیگ

4512000

سرویس 16مگابیت 3ماهه  300 گیگ

2328000

سرویس 16مگابیت 1ماهه تا 90 گیگ

800000

سرویس 8 مگابیت 12ماهه  750 گیگ

5280000

سرویس 8 مگابیت 6ماهه  360 گیگ

2820000

522548

سرویس 8 مگابیت 3ماهه  180 گیگ

1455000

سرویس 8 مگابیت 1ماهه تا 60 گیگ

500000

سرویس 4 مگابیت 12ماهه تا 560 گیگ

4224000

سرویس 4 مگابیت 6ماهه تا 270 گیگ

2256000

سرویس 4 مگابیت 3ماهه تا 135 گیگ

1164000

522560 

سرویس 2 مگابیت 12ماهه 324 گیگ

2640000

سرویس 2 مگابیت 6ماهه 150 گیگ

1410000

سرویس 2 مگابیت 3ماهه 75گیگ

727500

سرویس 2 مگابیت 1ماهه 25گیگ

250000

سرویس 1 مگابیت 12ماهه 252 گیگ

2280000

522415

سرویس 1 مگابیت 6ماهه تا 120 گیگ

1128000

سرویس 1 مگابیت 3ماهه تا 60 گیگ

582000

سرویس 1 مگابیت 1ماهه تا 20 گیگ

200000

سرویس 512 کیلوبیت 12ماهه تا 190 گیگ

1500000

سرویس 512 کیلوبیت 6ماهه تا 90 گیگ

750000

522416

سرویس 512 کیلوبیت 3ماهه تا 45 گیگ

375000

سرویس 512 کیلوبیت 1ماهه تا 15 گیگ

125000

500 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

4,600,000

200 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

1,900,000

100 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

1,100,000

50 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

600,000

20 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

260,000

10 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

150,000

5 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

      90,000 

2 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

      40,000 

1 گیگ ترافیک مازاد - پردیس نت

      20,000 

 

کلیه قیمت ها ریال میباشد

 

 

 

 

 


 

 

کد سازمان

نام

قیمت

522588

سرویس 4 تا 6مگابیت تجاری 3ماه 600گیگ بین الملل معادل 1200گیگ داخلی

9,660,000

سرویس 12مگابیت تجاری 1ماه 700گیگ بین الملل معادل 1400گیگ داخلی

9,500,000

سرویس 10مگابیت تجاری 1ماه 500گیگ بین الملل معادل 1000گیگ داخلی

7,300,000

سرویس 8مگابیت تجاری 3ماه 800گیگ بین الملل معادل 1600گیگ داخلی

12,000,000

سرویس 8مگابیت تجاری 1ماه 300گیگ بین الملل معادل 600گیگ داخلی

4,800,000

522591

سرویس4 تا 6مگابیت تجاری 1ماه 200گیگ بین الملل معادل 400گیگ داخلی

3300000

سرویس 1مگابیت 3ماهه 500گیگابایت بین الملل معادل 1000گیگ داخلی

4758000

سرویس 1مگابیت 1ماهه 150گیگابایت بین الملل معادل 300گیگ داخلی

1,650,000

سرویس 512کیلوبیت 3ماهه 200گیگابایت بین الملل معادل 400گیگ داخلی

2,100,000

سرویس 512کیلوبیت 1ماهه 80گیگابایت بین الملل معادل 160گیگ داخلی

860,000

522592

سرویس 16مگابیت 1ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

600,000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 70گیگابایت بین الملل معادل 140گیگ داخلی

1,800,000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 100گیگابایت بین الملل معادل 200گیگ داخلی

2,800,002

سرویس 16مگابیت 12ماهه 150گیگابایت بین الملل معادل 300گیگ داخلی

4,392,000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 80گیگابایت بین الملل معادل 160گیگ داخلی

2,700,000

522593

سرویس 8مگابیت 6ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2,300,004

سرویس 8مگابیت 3ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1,500,000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 30گیگابایت بین الملل معادل 60گیگ داخلی

490,000

سرویس 4مگابیت 12ماهه 70گیگابایت بین الملل معادل 140گیگ داخلی

2,400,000

سرویس 4مگابیت 6ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1,700,004

522594

سرویس 4مگابیت 3ماهه 45گیگابایت بین الملل معادل 90گیگ داخلی

1,299,000

سرویس 4مگابیت 1ماهه 20گیگابایت بین الملل معادل 40گیگ داخلی

353,000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2,100,000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 39گیگابایت بین الملل معادل 78گیگ داخلی

1,350,000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 34.5گیگابایت بین الملل معادل 69گیگ داخلی

900,000

کلیه قیمت ها ریال میباشد

522907

522865

522821

سرویس 4مگابیت یکماهه 40گیگ داخلی معادل 20گیگ بین الملل -اوز

500,000

سرویس 4مگابیت یکماهه 120گیگ داخلی معادل 60گیگ بین الملل -اوز

900,000

سرویس 4مگابیت سه ماهه 240گیگ معادل 120گیگ بین الملل -اوز

1,590,000

سرویس 8مگابیت یکماهه 80گیگ معادل 40گیگ بین الملل -اوز

2,146,000

سرویس 8مگابیت یکماهه 120گیگ معادل 60گیگ بین الملل -اوز

1,200,000

سرویس 8مگابیت سه ماهه 402گیگ معادل 201گیگ بین الملل -اوز

2,400,000

سرویس 8مگابیت شش ماهه 600گیگ معادل 300گیگ بین الملل -اوز

 3,600,000

سرویس 12مگابیت یکماهه 200گیگ معادل 100گیگ بین الملل -اوز

1,600,000

سرویس 12مگابیت سه ماهه 420گیگ معادل 210گیگ بین الملل -اوز

3,300,000

سرویس 12مگابیت یکسال 204گیگ معادل 102گیگ بین الملل -اوز

3,200,000

سرویس16مگابیت یکماهه 80گیگ معادل 40گیگ بین الملل -اوز

950,000

سرویس 16مگابیت یک ماهه 160گیگ معادل 80گیگ بین الملل -اوز

1,550,000

سرویس 16مگابیت سه ماهه 320گیگ معادل 160گیگ بین الملل -اوز

3,000,000

                                                                      کلیه قیمتها برحسب ریال میباشد