آراکس در یک نگاه

 

شرکت توسعه ارتباطات آراکس داده گستر با نام تجاری آراکس در سال ۱۳۷۹ به منظور ترویج فرهنگ استفاده از تکنولوژی نوین فن آوری اطلاعات – اینترنت و توسعه ارتباطات الکترونیک تأسیس گردید و با جلب رضایت مشتریان خود موفق به دریافت لوح تقدیر به عنوان برترین مرکز ارائه دهنده خدمات فن آوری اطلاعات گردید . این شرکت با بهره گیری از کادر مجرب –کارآمد و متخصص خود در زمینه اجرای پروژه های متعدد ، خدمات متنوع  - و مؤثری را برای کاربران و مشتریان گرامی فراهم نمود ه است .

ضمنا این شرکت  در سال ۸۸ موفق به دریافت پروانه توزیع اینترنت (ISDP) به شماره  ۱۰۵-۲۵-۱۲ با تاریخ صدور ۲۲/۲/۸۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردید و در حال حاضر دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت(SERVCO) به شماره ۵۵-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد .

از مهمترین محورهای فعالیت شرکت آراکس می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

    * استفاده از فن آوری روز جهان در سطوح مختلف عملیاتی و مدیریتی
    * ارائه دیدگاه های نوین در پیاده سازی راه حلها و یکپارچه سازی ساختار سازمانها و موسسات
    * بسط و توسعه فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات
    * ترویج و بکارگیری فناوری نوین ارتباطات (اینترنت)
    * بکارگیری – آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه IT  

شرکت توسعه ارتباطات آراکس داده گستر با نام تجاری آراکس در سال ۱۳۷۹ به منظور ترویج فرهنگ استفاده از تکنولوژی نوین فن آوری اطلاعات – اینترنت و توسعه ارتباطات الکترونیک تأسیس گردید و با جلب رضایت مشتریان خود موفق به دریافت لوح تقدیر به عنوان برترین مرکز ارائه دهنده خدمات فن آوری اطلاعات گردید . این شرکت با بهره گیری از کادر مجرب –کارآمد و متخصص خود در زمینه اجرای پروژه های متعدد ، خدمات متنوع  - و مؤثری را برای کاربران و مشتریان گرامی فراهم نمود ه است .

ضمنا این شرکت  در سال ۸۸ موفق به دریافت پروانه توزیع اینترنت (ISDP) به شماره  ۱۰۵-۲۵-۱۲ با تاریخ صدور ۲۲/۲/۸۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردید و در حال حاضر دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت(SERVCO) به شماره ۵۵-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد .

از مهمترین محورهای فعالیت شرکت آراکس می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

    * استفاده از فن آوری روز جهان در سطوح مختلف عملیاتی و مدیریتی
    * ارائه دیدگاه های نوین در پیاده سازی راه حلها و یکپارچه سازی ساختار سازمانها و موسسات
    * بسط و توسعه فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات
    * ترویج و بکارگیری فناوری نوین ارتباطات (اینترنت)
    * بکارگیری – آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه IT