امنیت شبکه


 

نه تنها این روزها بلکه از گذشته های دور اطلاعات شرکت ها و ارگان ها بزرگترین سرمایه ارگان و موسسه بوده است و اینک باید هر ارگانی برای رسیدن به هدف خاصی داده هایی را در کنار هم جمع آورده است که نگهداری آن اطلاعات برای متخصصان ما امری حیاطی است.

در واقع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده است که برای رسیدن به هدف برقراری و مدیریت امنیت اطلاعات سازمان یا شرکت در کنار هم جمع شده اند. سیستم مدیریت امنیت یک ساختار استاندارد و تعریف شده است و این بدین معنا می باشد که ما به خودی خود نمی توانیم تعیین کنیم چگونه اطلاعات بایستی امن شوند و یک معیار و پایه و اساس برای اینکار بایستی تعریف شود.

تعریف کردن این معیارها بر عهده یک سازمان بین المللی است که استانداردها در آن تهیه و تنظیم می شوند و این سازمان جایی نیست به غیر از سازمان ISOیا International Standardization Organization، این سازمان وظیفه تدوین استاندارد های یکپارچه در دنیا را بر عهده دارد ، تا به حال هر استانداردی که شنیده اید در این سازمان تعریف و تدوین شده است ، قطعا با ISO 9000 یا استاندارد کیفیت کالا آشنایی دارید ، همین نوع استاندارد برای مدیریت سیستم امنیت اطلاعات با کد ISO 27000 تعریف شده است که در ادامه با آن آشنا خواهید شد.

ما در آراکس داده گستر با کارنامه‌ای درخشان که از سالها پیش تا کنون گرد آورده است و همواره در حال گسترش است، راهکارها و راه‌حل های مدرن و فناورانه‌ای را جهت حفظ بازار و ارتقای کسب و کار و همین طور حفظ ارتباط با شما ارایه می‌دهیم.

ما بعنوان یکی از شرکت‏‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنوب کشور جمهوری اسلامی ایران، تمامی نیازمندی‌‏ها و پیچیدگی‌‏های تجارت شما را می‌شناسد. ما در ارتباطات آراکس داده گستر بعنوان یکی از برترین و بزرگترین شرکتهای حوزه ICT، تجربیات ارزشمندی در زمینه نوشتن نرم‌‏افزارهای مختلف را دارا هستیم که دستاوردهای بزرگی را میتوانیم در اختیار سازمان‌های بزرگ دولتی و شهرداری‏‌ها و دیگر ارگانهای دولتی و غیردولتی توانمند در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران قراردهیم.