مجوزها


 

 

  •  پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco)
  • فعالیت نظام صنفی رایانه ای کشور
  • مجوز خدمات مهندسی
  • گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
  • گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی